Switch Services

Stichting PAWW: compensatie

van een versobering

Ziedaar 2016 een jaar van versobering. Belangrijkste wijziging: de duur van de WW-uitkering en de loongerelateerde WGA-uitkering werden teruggebracht van 36 maanden naar 24 maanden.[1] Om dit te compenseren is door de sociale partners destijds afgesproken dat dit door een private aanvulling gerepareerd moest worden. De Stichting PAWW (SPAWW) werd geboren! Je zou denken: mooi, is dat ook weer opgelost! Maar tot nu toe bestond er nog geen verplichting voor de werkgever om hieraan deel te nemen, tenzij deze via een organisatie aangesloten was bij de SPAWW. ‘Tot nu toe?’ Gaat er dan iets veranderen? Jazeker! De CAO PAWW is inmiddels algemeen verbindend verklaard. Vanaf 1 augustus 2022 gaat ook de uitzendbranche verplicht hieraan deelnemen.[2] In deze bijdrage kunnen jullie lezen:

  • waarvoor geldt de verplichte bijdrage?;
  • wat houdt de verplichte bijdrage in?; en
  • wat betekent dit specifiek voor de uitzendbranche?

Zoals gezegd, is de verplichte bijdrage in het leven geroepen om de versobering van de WW- en WGA-uitkering te compenseren. Het doel van de bijdrage is om een vangnet te creëren voor de gemiste maanden die door de versobering zijn ontstaan. Zijn er voorwaarden hieraan? Ja, er is er eentje: je moet namelijk op het moment dat je wordt ontslagen wel onder een cao vallen waarin hierover een afspraak is gemaakt. Ja, maar dat is vervelend! Dat betekent dat ik enkel kan deelnemen als mijn werkgever onder zo’n cao valt. Ja, dat klopt inderdaad, maar vanaf 1 augustus 2022 valt dus de gehele uitzendbranche onder deze cao. Hoe kan dat? De NBBU en de ABU hebben zich bij SPAWW aangesloten en de cao PAWW is algemeen verbindend verklaard. Op het moment dat jouw werkgever onder de werkingssfeer valt van NBBU of ABU, maar hier geen lid van is, dan is hij vanaf 1 augustus alsnog verplicht om deze regeling ook voor zijn uitzendkrachten uit te gaan voeren.[3]

Allemaal mooi en aardig, maar wat houdt die verplichte bijdrage dan eigenlijk in? Nou, de bijdrage is in principe een verplichte werknemersbijdrage. Het is dus de bedoeling dat vanaf 1 augustus uitzendwerkgevers deze bijdrage gaan inhouden op het loon van de werknemer. Momenteel bedraagt deze 0,2% van het brutoloon. Deze 0,2% zal vervolgens aan de SPAWW worden afgedragen. Hiermee bouw je dan dus de gemiste maanden op. Ik hoor je al denken: ja, maar ho eens ff, dat betekent dat ik minder loon krijg. Dat zou je denken inderdaad, maar in de uitzendbranche is het toch net even anders…

Daarmee komen we aan bij onze laatste vraag: wat betekent dit specifiek voor de uitzendbranche? Nou, de cao-partijen hebben iets opmerkelijks afgesproken in de uitzendbranche. De bruto-inhouding van hiervoor moet door de uitzendwerkgever worden gecompenseerd. Dit betekent dat het bedrag dat bruto wordt ingehouden ook weer bruto aan de werknemer moet worden terugbetaald.[4] Dit geldt voor nu enkel in de uitzendbranche. Dat is dan weer een voordeeltje dat uitzendkrachten mooi kunnen meepakken.

Héhé, nou dit hebben we ook weer overleefd. Hiermee ben ik aan het einde gekomen van deze blog.
Met deze noot sluit ik dus af en zeg: Tot de volgende keer!

[1] ‘Versobering WW’, www.aedes.nl.

[2] ‘Verplichting PAWW per 1 augustus 2022’, www.abu.nl;  ‘NBBU sluit zich aan bij cao PAWW’, www.nbbu.nl.

[3] N. Alkema, ‘PAWW en verloning uitzendkrachten’, Flexnieuws 28 juni 2022, www.flexnieuws.nl.

[4] N. Alkema, ‘PAWW en verloning uitzendkrachten’, Flexnieuws 28 juni 2022, www.flexnieuws.nl.

Lees onze laatste blogs:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.